Druhy čerpadel a domácí vodárny

Čerpadlo je zařízení sloužící k nasávání vody a k její přepravě na místo určení. Podle účelu, k jakému se čerpadla používají se pumpy, jak lze také čerpadla nazvat, dělí na několik druhů. Čerpadla se ovšem liší také typem pohonu. V minulosti se používala čerpadla s benzínovým nebo naftovým pohonem. Dnešní moderní čerpadla jsou již převážně elektrická. Pokud jde o účel používání, tak se čerpadla dělí na ponorná, kalová nebo zahradní. Každé z těchto čerpadel je založeno na stejném principu, ale mají svá specifika.

Charakteristika jednotlivých druhů čerpadel

  • Ponorná čerpadla se používají převážně v domácnostech k čerpání vody ze studny, z vrtu, či z nádrže na dešťovou vodu. Stejně dobře může ponorné čerpadlo sloužit k čerpání a dopravě užitkové vody z blízkého přírodního zdroje, kterým může být potok, řeka či rybník
  • Kalová čerpadla – fungují na stejném principu jako čerpadla ponorná, ale jejich konstrukce je uzpůsobena k čerpání znečištěné vody ze zatopených sklepů, výkopů, bazénů nebo také splašků ze septiků a jímek
  • Zahradní čerpadla – jejich účelem je přeprava vody z přírodního zdroje (potok, řeka, rybník či jakákoliv větší nádrž) k zavlažování zahrady. Na rozdíl od ponorných a kalových čerpadel, která se musí ponořit do vody, slouží u zahradních čerpadel k nasávání vody „koš“, ze kterého se voda přivádí hadicí do čerpadla a to ji vytlačuje do zahradní hadice.

Domácí vodárny

Z názvu je zřejmé, že tato čerpadla či vodárny slouží především v domácnostech. Uplatňují se v rodinných domech nebo rekreačních chalupách postavených na odlehlém místě, kam není zaveden veřejný vodovod. Podmínkou je samozřejmě studna na vlastním pozemku, ze které domácí vodárna čerpá vodu a rozvádí ji v domě do připravených rozvodů. Domácí vodárny jsou plnohodnotnou náhradou veřejného vodovodu, ale mohou být i vítaným zdrojem úspor nákladů na vodné. Při výběru čerpadla či domácí vodárny je třeba vzít v úvahu několik faktorů. Proto se vyplatí poradit se s odborníky jako je například firma František Janek – VODA, která provozuje svou prodejnu i servis čerpadel v Poděbradech.