Moderní ekologické vytápění

Požadavkům na moderní a ekologické vytápění domácností či jiných objektů nejvíce vyhovují tepelná čerpadla. O tepelných čerpadlech panuje jeden mýtus, a sice že jsou drahá. Pravdou je, že pořizovací náklady jsou vyšší než třeba u kotlů na uhlí, dřevo nebo plyn. Ovšem vyšší cenu přebíjí fakt, že po zhruba třech až pěti letech bude budete topit prakticky zadarmo. Vstupní investici můžete navíc ještě snížit, když využijete „kotlíkovou dotaci“ v rámci vládního programu.

Typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se liší tím, jaké médium pro vytápění využívají. Teplo odebírají buď ze země, z vody nebo ze vzduchu, na čemž je založen i princip fungování těchto tepelných zdrojů. Nejběžnějším typem je tepelné čerpadlo vzduch/voda, které funguje tak, že čerpadlo odebírá teplo z okolního vzduchu a předává je vodě v otopném systému. Nejčastěji do podlahového topení, které dokáže vytopit standardní byt i v zimních měsících. Další výhodou tohoto tepelného čerpadla je, že v létě může sloužit jako náhrada klimatizace. Další typy tepelných čerpadel nejsou zatím příliš využívané. Jedná se o čerpadla, která odebírají teplo z vody nebo z podzemí.

Důvody výhodnosti tepelných čerpadel

Vedle výrazně levnějšího topení je zde také ekologické hledisko. Tepelná čerpadla totiž neprodukují žádné škodliviny, takže jsou maximálně šetrná k životnímu prostředí. Další výhodou je nezávislost majitele na cenách energií, u kterých lze v budoucnu očekávat spíše jejich nárůst. Pravdou je, že výkon tepelných čerpadel není tak velký jako u tradičních zdrojů, ovšem v kombinaci s kvalitním zateplením domu můžete bez problémů dům vytápět a vodu ohřívat po celý rok. K tomu je třeba připočítat čisté prostředí v interiéru i okolí domu a také bezúdržbovost.

Klimatizace

Pokud uvažujete o nějaké formě klimatizace, je třeba vzít v úvahu řadu aspektů. Od velikosti místností až po účel jejich používání. Nejlepší je v tomto směru využít zkušeností odborníků, jejichž rady a doporučení najdete na webových stránkách M-klima, které patří stejnojmenné pražské firmě. Ta se zaměřuje do dodání a montáž různých typů klimatizací i tepelných čerpadel.