Jednoúčelové, dřevoobráběcí a jiné stroje

Za tradiční jednoúčelové stroje jsou považovány klasické soustruhy, vrtačky, frézky, hoblovačky a další. Stále častěji jsou jednoúčelové stroje i součástí výrobních linek v automobilovém nebo například v dřevozpracujícím průmyslu. Předpokladem bezporuchového chodu celé výrobní linky je dobře fungující každý jeho článek, tedy jednotlivý jednoúčelový stroj. Porucha jednoho článku obvykle znamená zastavení chodu celé linky.

Opravy a repase jednoúčelových strojů

Běžnými opravami včetně generálních oprav a repasemi starých jednoúčelových strojů se zabývá firma KONEL Zlín. Její zkušení technici a dělníci dokáží vrátit do provozu i starý a nefunkční jednoúčelový stroj, který by jinak čekalo sešrotování. V Konelu Zlín odhalí příčinu poruchy, kterou odstraní a nakonec stroj zrepasují tak, že může sloužit další řadu let. Samozřejmě, že díky opravě a repasi daný stroj vyhovuje současným moderním nárokům stejně jako nové stroje.

Průběh opravy a modernizací

Prvním krokem je identifikace příčiny nefunkčnosti stroje. Nejčastější důvodem odstavení stroje bývá zastaralý, často i nefunkční řídící systém. Pro techniky Konelu Zlín to není nijak neobvyklá závada, se kterou by si nedokázali poradit. Nahrazením celého řídícího systému za nový obnoví funkčnost stroje a zároveň ještě odstraní staré variátory a převody. Na místo nich namontují pevný převod a také frekvenční měnič. Díky všem těmto odborným zásahům lze příslušný jednoúčelový stroj opět vrátit do provozu, kde může dál plnit i současné moderní požadavky na stroje.

Dřevoobráběcí stroje

Firma KONEL Zlín vedle oprav a repasí jednoúčelových strojů také vyrábí různé speciální stroje a zařízení na zakázku. Zákazníkům přitom umožňuje, aby se na konečném řešení mohli přímo podílet svými náměty a připomínkami. Navržený a zhotovený stroj pak odpovídá specifickým podmínkám, na které byl koncipován. Například jsou to dřevoobráběcí stroje, pro které technici Konel Zlín navrhují a realizují různé řídící systémy, které zlepšují chod linek v dřevozpracujícím průmyslu.